@2018   Ghitron  Technology  Co.,  Ltd.

積創科技股份有限公司

Ghitron Technology Co., Ltd.

地址: 302新竹縣竹北市嘉興路183-3號
Add:No. 183-3, Jiaxing Rd., Zhubei City,
Hsinchu County 302 , Taiwan
(R.O.C.)


TEL:+886-3-583-0596 Ext:701
FAX:+886-3-583-0597


©2018  Ghitron Technology